φιλοι

Little HandMade Books

Μινιατούρες - Μενταγιόν με το βιβλίο της επιλογής σας! Χειροποίητο ΒιΒλίο - Μενταγιόν "Αλφαβητάριο" 
(με λευκές σελίδες στο εσωτερικό του)
Διαστάσεις 4x3cm
ΒΜ012
 Χειροποίητο ΒιΒλίο - Μενταγιόν "George R.R. Martin - Game of Thrones" 
(με λευκές σελίδες στο εσωτερικό του)
Διαστάσεις 4x3cm
ΒΜ013 Χειροποίητο ΒιΒλίο - Μενταγιόν "Anthony Burgess  A Clockwork Orange" 
(με λευκές σελίδες στο εσωτερικό του)
Διαστάσεις 4x3cm
ΒΜ014Χειροποίητο ΒιΒλίο - Μενταγιόν
"JRR Tolkien - The Lord of the Rings - The Return of the king"
 
(με λευκές σελίδες στο εσωτερικό του)
Διαστάσεις 4x3cm
ΒΜ015Χειροποίητο ΒιΒλίο - Μενταγιόν "Η Γλώσσα μου" 
(με λευκές σελίδες στο εσωτερικό του)
Διαστάσεις 4x3cm 
ΒΜ01


****Χειροποίητα Βιβλία μινιατούρες με το εξώφυλλο της επιλογής σας****

 Χειροποίητο ΒιΒλίο - Μενταγιόν"Κατερίνα" 
(με λευκές σελίδες στο εσωτερικό του)
 Διαστάσεις 4x3cm
ΒΜ02


 Χειροποίητο ΒιΒλίο - Μενταγιόν "Μανίνα" 
(με λευκές σελίδες στο εσωτερικό του)
 Διαστάσεις 4x3cm

ΒΜ03 Χειροποίητο ΒιΒλίο - Μενταγιόν "Popeye" 
(με λευκές σελίδες στο εσωτερικό του)
 Διαστάσεις 4x3cm

ΒΜ04 Χειροποίητο ΒιΒλίο - Μενταγιόν "Μίκυ Μάους" 
(με λευκές σελίδες στο εσωτερικό του)
 Διαστάσεις 4x3cm

ΒΜ05 Χειροποίητο ΒιΒλίο - Μενταγιόν "Μπλέκ" 
(με λευκές σελίδες στο εσωτερικό του)
 Διαστάσεις 4x3cm

ΒΜ06 Χειροποίητο ΒιΒλίο - Μενταγιόν "ΤενΤεν" 
(με λευκές σελίδες στο εσωτερικό του)
 Διαστάσεις 4x3cm

ΒΜ07 Χειροποίητο ΒιΒλίο - Μενταγιόν "Κατερίνα" 
(με λευκές σελίδες στο εσωτερικό του)
 Διαστάσεις 4x3cm
ΒΜ08 Χειροποίητο ΒιΒλίο - Μενταγιόν "Βαβούρα" 
(με λευκές σελίδες στο εσωτερικό του)
 Διαστάσεις 4x3cm
ΒΜ09
 Χειροποίητο ΒιΒλίο - Μενταγιόν - Ειδική Παραγγελία
(με λευκές σελίδες στο εσωτερικό του)

Χειροποίητο ΒιΒλίο - Μενταγιόν "Archie-Betty and Veronica" 
(με λευκές σελίδες στο εσωτερικό του)
 Διαστάσεις 4x3cm
ΒΜ010

Read Us to your Language!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...