φιλοι

Ξωτικο-Δαχτυλίδια (Rings)

Η αγαπημένη σας φωτογραφία γίνεται δαχτυλίδι!
Δαχτυλίδι από πολυμερικό πηλό κοχύλι με γυάλινη πέρλα
XM2264
6,50€ Χειροποίητο Δαχτυλίδι με πολυμερικό πηλό / Φωτογραφική Μηχανή
"PhotoShoot"
ΧΔΚ040
€7.00


 Χειροποίητο Δαχτυλίδι
ΧΔΚ030
€6.00

 Χειροποίητο Δαχτυλίδι
ΧΔΚ029
€6.00

 Χειροποίητο Δαχτυλίδι
ΧΔΚ028
€6.00

Χειροποίητο Δαχτυλίδι
ΧΔΚ027
€6.00

Χειροποίητο Δαχτυλίδι
ΧΔΚ026
€6.00Χειροποίητο Δαχτυλίδι
ΧΔΚ020
€6.00

 Χειροποίητο Δαχτυλίδι
ΧΔΚ022
€6.00

 Χειροποίητο Δαχτυλίδι

ΧΔΚ021

€6.00

 Χειροποίητο Δαχτυλίδι
ΧΔΚ023

€6.00

Χειροποίητο Δαχτυλίδι

ΧΔΚ024

€6.00

Χειροποίητο Δαχτυλίδι

ΧΔΚ019

€6.00


Χειροποίητο Δαχτυλίδι
ΧΔΚ017

€6.00 

Χειροποίητο Δαχτυλίδι
ΧΔΚ016

€6.00 

Χειροποίητο Δαχτυλίδι
ΧΔΚ018 

€6.00 

Χειροποίητο Δαχτυλίδι

ΧΔΚ015

€6.00 


 Χειροποίητο Δαχτυλίδι
ΧΔΚ004

6.00€ Χειροποίητο Δαχτυλίδι
ΧΔΚ005
6.00€ Χειροποίητο Δαχτυλίδι
ΧΔΚ005
6.00€ Χειροποίητο Δαχτυλίδι
ΧΔΚ006
5.00€


  Χειροποίητο Δαχτυλίδι
ΧΔΚ006
5.00€  Χειροποίητο Δαχτυλίδι
ΧΔΚ007
6.00€  Χειροποίητο Δαχτυλίδι
ΧΔΚ007
6.00€ Χειροποίητο Δαχτυλίδι
ΧΔΚ010
6.00€

 Χειροποίητο Δαχτυλίδι
ΧΔΚ011
6.00€

 Χειροποίητο Δαχτυλίδι
ΧΔΚ012
6.00€

 Χειροποίητο Δαχτυλίδι
ΧΔΚ013
6.00€

 Χειροποίητο Δαχτυλίδι
ΧΔΚ014
6.00€

Χειροποίητο Δαχτυλίδι
ΧΔΚ009
6.00€

Χειροποίητο Δαχτυλίδι
ΧΔΚ002
4.00€


Χειροποίητο Δαχτυλίδι
ΧΔΚ002

4.00€

 Χειροποίητο Δαχτυλίδι
ΧΔΚ001

4.00€

 Χειροποίητο Δαχτυλίδι
ΧΔΚ001
4.00€ Χειροποίητο Δαχτυλίδι
ΧΔΚ003
4.00€

 Χειροποίητο Δαχτυλίδι
ΧΔΚ003
4.00€


 Χειροποίητο δαχτυλίδι 
XD01741
5.00€


 Χειροποίητο δαχτυλίδι 
XD01742

€6.00 Χειροποίητο δαχτυλίδι 
XD01744
€6.00

 Χειροποίητο δαχτυλίδι 
XD01745
€6.00


 Χειροποίητο δαχτυλίδι 
XD01738
€6.00

 Χειροποίητο δαχτυλίδι 
XD01739
€6.00


Χειροποίητο δαχτυλίδι 
XD01740
€6.00 Χειροποίητο Δαχτυλίδι - "Coraline's mystic door"
XTm06
€6.00Χειροποίητο Δαχτυλίδι - "It's Coraline"
XTm04
€8.00


Χειροποίητο δαχτυλίδι "Le Petit Prince"
XD01735
€6.00

Χειροποίητο Δαχτυλίδι "My blue rose"
XD087
€6.00

Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Marilyn 1"
XD083 
€6.00
 Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Marilyn 2"
XD084
€6.00

 Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Marilyn 3"
XD085 
€6.00

Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Marilyn 4"
XD086 
€6.00
 Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Despoina V."
XD099
€6.00
 Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Marilyn 5"
XD087
€6.00

 Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Johnny 2"
XD097 
€6.00
 Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Demy"
XD096 
€6.00
 Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Johnny"
XD094
€6.00
 Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Sakiiiis"
XD094
€6.00
 Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Marilyn 8"
XD090
€6.00
 Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Marilyn 7"
XD089
€6.00
 Χειροποίητο Δαχτυλίδι "John John John"
XD093 
€6.00
 Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Despoina"
XD092 
€6.00
 Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Μarilyn"
XΔ816
€6.00
 Χειροποίητο Δαχτυλίδι "WoodStock"
XΔ817
€6.00
 Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Women talking"
ΧΔ811
€6.00
 Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Cosmopolitan"
XΔ822
€6.00

ΧΔ32
€4.00

 ΧΔ32
€4.00
 ΧΔ33
€6.00
 ΧΔ33
€6.00
Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Coffee's Rules"
XD23
€6.00
Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Housewife"
XD35
€6.00

Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Mom knows"
XD45
€6.00
Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Blue Butterfly"
XD46
€6.00
Χειροποίητο Δαχτυλίδι "SunFlower"
XD47
€6.00
Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Go Lucky"
XD7
€6.00
Χειροποίητο Δαχτυλίδι "One Butterfly says..."
XD25
€6.00
Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Woman's Own"
XD32
€6.00
Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Like a Rainbow" 
XD28
€6.00
Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Is it illegal?"
XD13
€6.00
Χειροποίητο Δαχτυλίδι "No one looks at me!"
XD29
€6.00
Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Girl's Car"
XD345
€6.00
Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Coca cola Appointment"
XD8
€6.00

Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Daisies"
XD37
€6.00

Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Pin Up Paints"
XD30
€6.00
Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Washing is too easy now"
XD26
€6.00


Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Pin Up Witch"
XD38
€6.00
Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Lilies or not"
XD39
€6.00

Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Here comes Ladybug"
XD40
€6.00

Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Coca Cola Before and Now"
XD41
€6.00
Χειροποίητο Δαχτυλίδι "How Do You Clean?"
XD42
€6.00
Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Carnation Milk"
XD43
€6.00

Χειροποίητο Δαχτυλίδι "All In Pink"
XD44
€6.00
Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Heineken Once upon a time"
XD6
€6.00
Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Mystery Johnny"
XD899
€6.00
Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Hello Ballerine Kitty"
XD277
€6.00
Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Tink Tink"
XD678
€6.00
Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Adele"
XD967
€6.00
Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Edward Scissorhands"
XD435
€6.00
Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Santybell"
XD812
€6.00
Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Δημήτρης Χορν-Έλλη Λαμπέτη/Το κορίτσι με τα Μαύρα"
XD994
€6.00
Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Red Rose"
XD099
€4.00
Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Purple Rose"
XD376
€4.00

Χειροποίητο Δαχτυλίδι "Sunflower's Shine"
XD204
€8.00
Read Us to your Language!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...